Tanışma ve Nişanlılık

Tanışma ve Nişanlılık Danışmanlığı

Nikahtan önce aile danışmanına gitmenin önemi.

Evlenmeden önce dikkat edılmesi gereken düşünce, duygu ve davranışlar.

Fay hattı üzerine kurulan evlilikler, kan uyuşmazlığı.

Aşık olarak evlenmenin riskleri, aşk duygusunun kontrolü.

Dini, kültürel , karakter, duygusal, yetişme ve yaşam tarzından kaynaklanan farklılıklar.

Üçüncü şahısların evlenecek kişilere ölçüsüz ve gereksiz karışmaları, kayın peder kayın valide sorunları, birlikte yada yakın oturmanın avantaj veya dezavantajları.

Komşu, arkadaş ve akraba ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler.

Değişik din, kültür, inanç ve ırklara mensup kişilerle evlilikler.

Farklı ülke ve kültürlerde yaşayan kişilerin evliliklerinde ortaya çıkan sorunlar,inanç konularındaki anlaşmazlıklar.

Eşlerin birbirlerini anneleriyle babalarıyla karşılaştırmaları, başkalarıyla kıyaslamaları.

Desinler, beğensinler, özenti, gösteriş tuzakları.